Užitočné odkazy

Film Černobyľ - Nultá hodina

Dokument CT o udalostich v Černobyli minúta po minúte...

Dynamická periodická tabuľka

Dynamická periodická tabuľka tabuľka, ktorá vykresľuje aj orbitály...

Interaktívna periodická tabuľka prvkov

interaktívna periodická tabuľka prvkov

Program na kreslenie organických zlúčenín, rovníc reakcií a schém

Demo verzia programu, pomocou ktorého nakreslite geometrické vzorce organických (a nielen organických) zlúčenín, priestorové molekuly, a laboratórne aparatúry potrebné do laboratórnych protokolov: ACD/ChemSketch Freeware - A free comprehensive chemical drawing package. Program je schopný...

Dokumenty Štátneho pedagogického ústavu

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov chémie Štátny vzdelávací program CHÉMIA