Korešpondenčné semináre

Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec

06.01.2015 15:51
Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venuje časopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj...

TALNET

06.01.2015 15:50
On-line vzdelávací kurz organizovaný Matematicko-fyzikálni fakultou Univerzity Karlovy v Prahe. Zameranie je naprieč všetkými prírodnými vedami -  na svoje si tu prídu matematici, chemici, fyzici, budúci študenti medicíny, farmácie... V priebehu roka sa koná úvodné sústredenie, kde sa...

KORSEM

06.01.2015 15:49
Korešpondenčný seminár organizovaný Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Seminár je rozdelený na dve nezávislé časti - biológia a chémia. Každá časť obsahuje dve vekové kategórie - Juniori (1. a 2. ročník SŠ) a Seniori (3. a 4. ročník SŠ). Počas jedného...

KSICHT

06.01.2015 15:48
Korešpondečný Seminár Inšpirovaný CHemickou Tematikou. Na fungovaní tohoto seminára sa podieľajú najmä súčasní a bývalí študenti Přírodevědecké fakulty Univerzity Karlovy. V priebehu školského roka sú 4 série pozostávajúce z 5 úloh. Náročnosť úloh je rôzna, no všetky sú robené formou “zábavnej...