Súťaže

Online súťaž LaBák

28.06.2016 18:58
viac informácií tu

Súťaž Chemgeneration

16.01.2015 15:08
Future Heroes Cieľom vedeckej súťaze Hrdinovia budúcnosti je nájsť budúcich mladých "vynálezcov", ktorí dokážu kreatívne využívať vedecké inovácie pri implementácii ekologicky šetrných riešení.  Úlohou stredoškolskych tímov je vykonať vedecky výskum a vyvinúť...

O predmetových olympiádach

06.01.2015 15:46
 Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s...

Čo je korešpondenčný seminár

06.01.2015 15:45
Korešpondenčný seminár  je súťaž pre žiakov stredných škôl. Seminár riešia žiaci doma, preto sú úlohy zostavené aj z oblastí, ktoré sa bežne na stredných školách nevyučujú a môžu vyzerať na prvý pohľad ťažké. Ale ak porozmýšľate, pohľadáte v literatúre, na internete, poradíte sa s vyučujúcimi,...