Študijný materiál

Svetlá a tmavá fáza fotosyntézy

Animácia o svetlej a tmavej fáze fotosyntézy - pomôže vám pochopiť jednotlivé deje.  Na tejto stránke ale nájdete aj animácie iných biochemických dejov.

Typy elektrární

Informácie o tom, ako fungujú vodné, jadrové, tepelné a solárne elektrárne

Názvoslovie v organickej chémii online

Potrebujete trénovať názvoslovie v organickej chémii? Na tejto stránke nájdete aj vysvetlenie pravidiel používaných pri pomenúvavaní vzorcov, návody a pomôcky pri riešení konkrétnych úloh a aj správne odpovede.

Študijné materiály a návody experimentov

zaujímavosti z oblasti chémie, š  tudijné materiály   a návody experimentov s videami nájdete na stránke www.studiumchemie.cz

Zhudobnená biochémia

Glenn Wolkenfeld je nadšený učiteľ chémie a biochémie, ktorý náročné témy z týchto oblastí naspieval. Jednoznačný víťaz hitparády je rap k téme Glycolysis!... Viac hitov, ktoré vám spríjemnia učenie (dúfam, že aj zjednodušia) nájdete na stránke www.sciencemusicvideos.com

Proteosyntéza - animácia

Animácia proteosyntézy

Mnemotechnické pomôcky

Potrebujete si zapamätať poradie prvkov PTP v skupinách? Pomôžu vám mnemotechnické pomôcky...

Učebné texty pre maturantov

Na stránkach Gymnázia sv. Uršule v Bratislave nájdete veľké množstvo spracovaných tém vhodných pre maturantov - tu

Názvoslovie v organickej chémii

Sališová, M., Vencel, T., Putala, M.: Názvoslovie organických zlúčenín

Virtuálna učebnica organickej chémie

Virtuálna učebnica organickej chémie 
1 | 2 >>