Zelené okná

Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na vplyv soli a glutamanu sodného na ľudský organizmus a na to, že možnosť ich náhrady bylinkami ako zdravšími alternatívami môže byť spojená s estetickým riešením interiéru.

Projekt mal dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť projektu obsahovala úlohy zamerané na:

-          chemické vlastnosti glutamanu sodného a s tým súvisiace názvoslovie solí organických kyselín,

-          výpočty z chemických vzorcov, aby sme overili niektoré tvrdenia Dr. Bukovského v jeho knihe Návod na prežitie pre muža,

-          vplyv glutamanu sodného a kuchynskej soli na ľudský organizmus,

-          informácie o vlastnostiach chemických látok (AgNO3) použitých pri experimente,

-          informácie o glutamanovej intolerancii,

-          vytváranie pojmových máp o glutamane sodnom, čo bolo zamerané na upevňovania nových vedomostí (podrobnejšie tu).

Ďalšiu fázu projektu tvorila príprava na praktickú časť, ktorá obsahovala úlohy o tom, čo je titrácia, ako postaviť titračnú aparatúru, aké pomôcky potrebujeme. Dôležitou časťou tejto fázy prípravy praktickej časti bola otázka ako stanoviť obsah soli v potravinách. V literatúre sme vyhľadali informácie o argentometrickej titrácii, princíp metódy, postup a predpokladané výstupy a potrebné výpočty. Dôležité boli výpočty množstiev použitých chemikálií a príprava potrebných odmerných roztokov s presným zložením. Súčasťou týchto príprav bolo aj poučenie o bezpečnosti pri práci s nebezpečnými faktormi.

V tretej fáze projektu, na hodinách praktických cvičení z chémie žiaci následne stanovovali obsah soli v instantných polievkach značky Vifon – veľmi obľúbených medzi mládežou. Pre porovnanie použili viaceré druhy polievok – cesnakovú, bravčovú, krevetovú, kuraciu a kačaciu. Zistenia boli očakávané, ale prekvapujúce a viedli samotných žiakov k otázke, či sú glutaman sodný a soľ škodlivé pre organizmus a ako. Inou otázkou bolo, ako a čím možno nahradiť tieto aditíva alebo aspoň znížiť ich obsah v strave. Viacerí odborníci na zdravú výživu v kuchárskych knihách navrhujú nahradiť soľ a glutaman sodný bylinkami.

Posledná fáza projektu bola spojená s úlohou vytvoriť hmatateľné riešenie (model, atrapu prístroja, atď.), ktoré by bolo výsledkom práce rúk, teda nie len závery napísané na papieri. Jedným z navrhnutých riešení bolo vytvorenie bylinkovej záhradky v školskej záhrade, čo bolo v zime nerealizovateľné, takže na rad prišlo alternatívne, navyše dosť odvážne riešenie pestovať bylinky hydroponicky. Odvážne preto, že nikto zo žiakov nemal skúsenosti s takýmto pestovaním rastlín, navyše internet a literatúra ponúkala len minimum informácií o hydroponickom pestovaní byliniek. Hydropónia sa najčastejšie využíva na pestovanie tropických a izbových rastlín. S minimálnymi finančnými zdrojmi a len všeobecnými informáciami sme sa so žiakmi pustili do práce, skúmania a výsledkom projektu bolo zelené okno plné byliniek - fotogaléria. Taktiež sme zistili, ktoré bylinky sú vhodné na takéto pestovanie a ktoré sa nám neosvedčili.