Virtuálne exkurzie

Jednou z možností, ako si ľahšie zapamätať učivo, lepšie mu porozumieť môže byť aj virtuálna exkurzia. Virtuálne exkurzie bývajú pripravované pre komerčné a prezentačné účely, omnoho menej je ich pripravovaných pre edukačné účely... 

Niekoľko zaujímavých vám ponúkame:

Zaujímavou exkurziou je virtuálna exkurzia do Galileovho múzea, alebo virtuálna prechádzka Oxfordom a jeho múzeami a laboratóriami.