Svetlá a tmavá fáza fotosyntézy

Svetlá a tmavá fáza fotosyntézy

Animácia o svetlej a tmavej fáze fotosyntézy - pomôže vám pochopiť jednotlivé deje. 

Na tejto stránke ale nájdete aj animácie iných biochemických dejov.