Slávnostné odovzdávanie pomôcok (Aufgabe)

akúska asociácia učiteľov podporila našu skolu pomôckami potrebnými pre projekt, ktoré nám včera (29. 1. 2015) odovzal osobne prezident VCO Dr. Ralf Becker v Bratislave na pôde Štátneho pedagogického ústavu.

Táto udalosť je zdokumentovaná na stránkach MInisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk).