Program na kreslenie organických zlúčenín, rovníc reakcií a schém

Demo verzia programu, pomocou ktorého nakreslite geometrické vzorce organických (a nielen organických) zlúčenín, priestorové molekuly, a laboratórne aparatúry potrebné do laboratórnych protokolov: ACD/ChemSketch Freeware - A free comprehensive chemical drawing package. Program je schopný pomenovať organické zlúčeniny - v angličtine.