Názvoslovie v organickej chémii

Sališová, M., Vencel, T., Putala, M.: Názvoslovie organických zlúčenín