Názvoslovie v organickej chémii online

Názvoslovie v organickej chémii online

Potrebujete trénovať názvoslovie v organickej chémii? Na tejto stránke nájdete aj vysvetlenie pravidiel používaných pri pomenúvavaní vzorcov, návody a pomôcky pri riešení konkrétnych úloh a aj správne odpovede.