Metabolizmy biochemicky významných látok

Virtuálna exkurzia do ľudského tela - dýchací reťazec

O čosi jednoduchšie animácie môžeme nájsť na inej stránke, ktorá obsahuje aj prepis textu (ten možno aj vypnúť, rovnako ako zvuk), tiež obsahuje kvíz a tak sa môžu žiaci otestovať.