TALNET

06.01.2015 15:50

On-line vzdelávací kurz organizovaný Matematicko-fyzikálni fakultou Univerzity Karlovy v Prahe. Zameranie je naprieč všetkými prírodnými vedami -  na svoje si tu prídu matematici, chemici, fyzici, budúci študenti medicíny, farmácie... V priebehu roka sa koná úvodné sústredenie, kde sa účastníci zoznamujú s inštruktormi a priebehom kurzov a záverečné sústredenie, kde účastníci prezentujú vlastné seminárne práce vytvorené v priebehu roka.

Bližšie informácie: https://www.talnet.cz/