SteelPark Košice

06.01.2015 15:22

Zábavné centrum či kreatívna fabrika sú inými názvami pre Steel Park v Košiciach. Dozvedeli sme sa príbeh ocele, ktorý sa odohráva v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov.

Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších. 

Viac informácií na: https://www.steelpark.sk/