Rok 2015 - Medzinárodný rok svetla

06.01.2015 18:57

Dňa 20. decembra 2013 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN)  na 68. zasadnutí vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a  optických technológií (IYL 2015).Toto vyhlásenie bolo na podnet veľkého konzorcia vedeckých orgánov spolu s UNESCO a zvedie dohromady veľa rôznych zainteresovaných strán, vrátane vedeckých spoločností a odborov, vzdelávacích inštitúcií, technologických platforiem, neziskových organizácií a partnerov zo súkromného sektora. Vyhlásený Medzinárodný rok sa zameriava na tému svetla z pohľadu vedy a na jeho využitie, Organizácia Spojených národov uznala význam zvyšovania globálneho povedomia o tom, ako optické technológie podporujú udržateľný rozvoj a poskytujú riešenia globálnych výziev v oblasti energetickej, školstva, poľnohospodárstva a zdravotníctva. Svetlo hrá dôležitú úlohu v našom každodennom živote, a dotýka sa všetkých vedných disciplín v 21. storočí. 

Mnoho zaujímavých informácií, medzinárodných súťaží a projektov nájdete na oficiálnych stránkach IYL - neváhajte sa do niektorých zapojiť.