Prvá pomoc

06.01.2015 16:13

Najnutnejšie zdravotné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a lieky sú uložené v skrinke prvej pomoci, ktorá je uložená na známom a dostupnom mieste chemického laboratória. Každá nehoda, resp. úraz musí sa okamžite hlásiť vedúcemu cvičenia. 

Postup pri poskytovaní prvej pomoci.