Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov - prihláste sa!

28.06.2016 19:04

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave pripravuje pre Vás a Vašich študentov primerané a zaujímavé laboratórne práce. Laboratórne cvičenia sú určené študentom stredných škôl s cieľom podporiť ich záujem o štúdium prírodovedných odborov, najmä chemických a potravinárskych odborov. Čítaj tu...