KSICHT

06.01.2015 15:48

Korešpondečný Seminár Inšpirovaný CHemickou Tematikou. Na fungovaní tohoto seminára sa podieľajú najmä súčasní a bývalí študenti Přírodevědecké fakulty Univerzity Karlovy. V priebehu školského roka sú 4 série pozostávajúce z 5 úloh. Náročnosť úloh je rôzna, no všetky sú robené formou “zábavnej chémie”. Na záver roka v júni sa koná sústredenie pre 30 najlepších riešiteľov na pôde Přírodovědecké fakulty v Prahe.

Informácie: https://ksicht.natur.cuni.cz/