KORSEM

06.01.2015 15:49

Korešpondenčný seminár organizovaný Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Seminár je rozdelený na dve nezávislé časti - biológia a chémia. Každá časť obsahuje dve vekové kategórie - Juniori (1. a 2. ročník SŠ) a Seniori (3. a 4. ročník SŠ). Počas jedného ročníka účastníci riešia 3 série úloh, a na záver roka sú najlepší pozývaní na záverečné sústredenie.

Viac informácií: https://www.korsem.sk/