Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec

06.01.2015 15:51

Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venuje časopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci súťaže, ktorá má mať dve kolá, budú odmenení najlepší riešitelia peknými vecnými cenami. 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach časopisu Madý vedec