GJAR na festivale Science on Stage

25.06.2015 10:07

Od 17. do 20. júna 2015 Queen Mary University v Londýne hostila účastníkov 9. festivalu s názvom "Veda na javisku", medzinárodnú prehliadku najkreatívnejších a inovatívnych experimentov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní vedy v celej Európe. Pod heslom "Svetelné vzdelávanie vedy" sa zišli učitelia vo východnom Londýne s cieľom demonštrovať a vymieňať si najlepšie metódy ako inšpirovať ďalšiu generáciu pre vedu, technológie, strojárstvo a matematiku.   Naša škola prispela do programu festivalu stánkom s experimentmi s modelom Ekodomu a prezentáciou projektu Slnko v sieti, ktorý je určený žiakom tretieho ročníka. Na hodinách fyziky a chémie experimentovali s modelom a jeho súčasťami. Úlohy v projekte boli zamerané na využívanie slnečného žiarenia ako zdroja energie na bývanie, dopravu, v domácnosti na varenie a prírodné spracovanie a uchovávavie potravín. Z.Dzurišinová prezentuje experimenty na SoS Viac fotografií z experimentov v galérii...