Exkurzia Banská Štiavnica

17.04.2017 15:10

Dňa 11. 04. 2017 sme zorganizovali pre žiakov 1.A a kvinty vyučovanie chémie a geografie mimo priestorov školy. Vyučovanie sa v uskutočnilo v Mineralogickom múzeu v Banskej Štiavnici (Berggericht), ktorého súčasťou je aj interaktívne múzeum a Geobádateľňa. Naplánované boli prehliadka historických a kultúrnych pamiatok mesta a podľa počasia aj prechádzka k štiavnickým tajchom - navštívili sme Banskoštiavnický betlehem, Nový zámok, Starý zámok, Banskoštiavnickú kalváriu a Dom Maríny.