Čo je korešpondenčný seminár

06.01.2015 15:45

Korešpondenčný seminár  je súťaž pre žiakov stredných škôl. Seminár riešia žiaci doma, preto sú úlohy zostavené aj z oblastí, ktoré sa bežne na stredných školách nevyučujú a môžu vyzerať na prvý pohľad ťažké. Ale ak porozmýšľate, pohľadáte v literatúre, na internete, poradíte sa s vyučujúcimi, zistíte, že sa dajú ľahko vyriešiť. Okrem toho na úspešný postup v súťaži nie je ani zďaleka potrebné mať správne vyriešené všetky úlohy.

Cenou pre najlepších študentov je odborné sústredenie, ktorého náplňou sú prednášky, cvičenia, exkurzie, múzeá, turistika. Tam spoznáte nových kamarátov, v budúcnosti možno spolužiakov na vysokej škole. Účastníci sústredenia získajú napríklad certifikát, ktorý ich oprávňuje k štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bez prijímacích skúšok. 

Do korešpondenčných seminárov sa žiak môže zapojiť individuálne alebo prostredníctvom vyučujúceho.