Chemické pokusy

06.01.2015 16:40

Najvhodnejším miestom na robenie chemických pokusov je samozrejme chemické laboratórium. Ak chceme v laboratóriu bezpečne pracovať, je potrebné sa bližšie zoznámiť so zariadením laboratória. K zariadeniu a k práci v chemickom laboratóriu sa vzťahujú potrebné zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a normy, informácie o bezpečnosti a hygiene práce a o poskytnutí pomoci pri úraze v školskom laboratóriu.