SCIO testy z chémie

Skúška overuje vedomosti z chémie v rozsahu výučby chémie na gymnáziách v ČR. V teste sú úlohy z oblasti anorganickej a organickej chémie a biochémie.

Anorganická chémia

 • názvoslovie anorganických zlúčenín
 • štruktúra atómu
 • všeobecná časť
 • chémia prvkov a zlúčenín
 • výpočty

Organická chémia

 • názvoslovie a štruktúra oragnických zlúčenín
 • všeobecná časť
 • izoméria
 • biochémia
 • reakcie
 

Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch možností, z ktorých je práve jedna správna - 

 • ukážkový test - 2014.(Správná řešení: 1A, 2C, 3A, 4B, 5D, 6D, 7B, 8A, 9C, 10A, 11B, 12D, 13C, 14C, 15A, 16D, 17B, 18B, 19C, 20D, 21B, 22A, 23B, 24C, 25D, 26C, 27A, 28C, 29D, 30B)
 • ukážkový test - 2006

 

On line test z chémie - zistite, aké máte šance na prijatie...

Pri riešení testu nie sú povolené žiadne pomôcky okrem písacích potrieb. 
Prevzaté zo stránok: https://www.scio.cz/nsz/