Letná škola chemického inžinierstva

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU v Bratislave pripravuje pre študentov tretích ročníkov stredných škôl začiatkom prázdnin vzdelávaco-informačno-spoločenský program o charaktere a zameraní pedagogickej a výskumnej činnosti v odbore na prieniku prírodných a technických vied a o základoch techniky experimentálnej práce v tejto oblasti. Účastníci absolvujú súbor prednášok, vykonajú šesť laboratórnych prác, zúčastnia sa na exkurzii v povodí Dunaja a na podujatich spoločenského programu. Organizačným vedúcim letnej školy je Doc. Ing. Otto Mierka, PhD.
 
Prihlásiť sa do aktuálneho ročníka môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu ústavu v máji - prihlášku nájdete na stránkach ústavu - PRIHLÁŠKA